logo

Marcin Świderski

ul. Tuwima 8/5,
46-203 Kluczbork

tel. +48 668-358-677 

e-mail: biuro@eltechmar.pl

Strona w przygotowaniu...

Zakres usług:

Prace projektowe (projekty techniczne, budowlane i wykonawcze) w zakresie:

 • układów zasilania elektrycznego,
 • linii kablowych i napowietrznych nN i SN,
 • stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nN,
 • wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz oświetleniowych w obiektach budowlanych,
 • instalacji oświetleniowych zewnętrznych,
 • instalacji teletechnicznych,
 • ochrony odgromowej, uziemiającej i ekwipotencjalnej,
 • instalacji elektroenergetycznych w przemyśle, energetyce oraz w obiektach służących ochronie środowiska.

Dokumentacja przetargowa:

 • kosztorysy,
 • specyfikacje techniczne, przedmiary,
 • opracowania przedprojektowe.

Ekspertyzy

Inwentaryzacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i elektrycznych

Obsługę realizacji inwestycji budowlanych w branży elektroenergetycznej i elektrycznej:

 • pełnienie funkcji nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
 • kierowanie robotami budowlanymi.

Uprawnienia i kwalifikacje:

 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • Świadectwa Kwalifikacyjne D i E w grupie 1 bez ograniczeń napięcia.